دبیرخانه کمیسیون ماده صد

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده صد

- انجام تشریفات قانونی و اداری به منظور ثبت،تکمیل و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون.

- برنامه ریزی جهت دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده های واصله و مهلت مقرر در قانون

- پیگیری ازمراجع ذیربط جهت انتصاب اعضاء مربوطه در کمیسیون و در صورت تعیین مدت عضویت مراقبت بر اینکه قبل از اتمام مهلت تعیین شده حکم آن تمدید یا فرد جایگزین منصوب شود.

- شرکت در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات پرونده های طرح شده و دعوت از نماینده مطلع شهرداری بنا به اقتضای هر پرونده جهت شرکت درکمیسیون به منظور ارائه توضیحات قانونی و فنی به اعضاء

- حفظ ارتباط با سایر واحدها یا مدیریت های شهرداری مرتبط با پرونده و نیز واحد یا مدیریت حقوقی شهرداری،دادگستری،دفاتر اسناد،شورای اسلامی شهر، استانداری و سایر اشخاص و مراجع ذیربط .

- اعلام به ذینفعان برای ارسال لایحه دفاعیه و در صورت لزوم دعوت برای حضور در جلسه برای دفاع و اداری توضیحات لازم .

- تنظیم صورتجلسات بر اساس رأی موردنظر اعضاء کمیسیون.

- ابلاغ آراء صادره کمیسیون های ماده صد به شهرداری یا مناطق شهرداری و افراد ذینفع.

- حفظ و نگهداری کلیه سوابق،آراء صادره، مکاتبات اداری مربوط به ارجاع پرونده های تخلف به کمیسیونها.

- وصول اعتراض کتبی شهرداری یا مالک یا قائم مقام او درمهلت مقرر پس از ابلاغ رأی کمیسیون اول و طرح در کمیسیون دیگر ماده صد .

- پیگیری و دفاع از آراء کمیسیون ماده صد که در مراجع قضایی و یا دیوان عدالت اداری مطرح میشود باهمکاری سایر مدیریت های مرتبط و مدیریت حقوقی شهرداری.منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031