جهت نمایش جزییات و یا ارسال انتقاد و پیشنهاد واحد مربوصه را انتخاب نمایید

 • حوزه دفتر شهردار
  • حراست
  • آمار و فناوری اطلاعات
  • امور حقوقی و قراردادها
  • روابط عمومی و امورفرهنگی،اجتماعی و گردشگری
  • کمیته برنامه ریزی و پژوهش
  • مدیریت اداری
   • کارگزینی
   • دبیرخانه و بایگانی
   • آموزش و پیشگیری
   • خدمات عمومی و رفاهی
   • خدمات انتظامی
  • مدیریت مالی
   • مسئول امور مالی
    • حسابداری
    • برنامه و بودجه و کنترل اعتبارات
    • کارپردازی
    • انبار و اموال
منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031